Share

Zware energie-uitgaven voor je bedrijf? Vraag vóór 28/02 jouw energiesteun aan!

Eind januari besliste de Vlaamse Regering om de aanvraagperiode voor energiesteun te verlengen. Hierdoor kunnen ondernemingen die kampen met te hoge energiekosten nog tot 28 februari 2023 hun aanvraag indienen. Uiteraard zijn hier enkele voorwaarden aan verbonden. Je leest in deze blog of jouw onderneming recht heeft op de energiesteun.   

Kampt jouw onderneming met een operationeel verlies?

Na de goedkeuring van de Europese Commissie, begin december 2022, heeft nu ook de Vlaamse Regering de energiesteun goedgekeurd. Zo komt jouw onderneming in aanmerking als je een operationeel verlies hebt geleden in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2022. Meer specifiek moet het verlies gaan over meer dan een verdubbeling van de kosten voor elektriciteit en gas in het vierde kwartaal van 2022 ten opzichte van dat in 2021. Het is namelijk zo dat alleen de meerkost van de energiekosten in aanmerking voor de energiesteun komt.
 
Verder kunnen energie-intensieve ondernemingen, actief in specifiek getroffen sectoren, rekenen op deze steun. Daarnaast geldt de energiesteun niet alleen op ondernemingsniveau: ook energie-intensieve ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2022 in hun Vlaamse bedrijfstakken verlies leden kunnen hierop beroepen.

Komt jouw onderneming in aanmerking?

Jouw onderneming komt in aanmerking als ze voldoet aan onderstaande voorwaarden:
  • Jouw onderneming is gezond.
  • Je hebt in 2021 minstens €7.500,00 (excl. btw) aan energiekosten (elektriciteit en gas) betaald in jouw Vlaamse vestiging(en).
  • Je hebt een operationeel verlies geleden in het vierde kwartaal van 2022.
Daarbovenop dient bij energie-intensieve ondernemingen (actief in energiegevoelige sectoren) de meerkost minstens 50% van het operationeel verlies van het vierde kwartaal 2022 te bedragen. 
 
Om misbruik van de subsidies te voorkomen, voorziet de Vlaamse regering nog enkele extra voorwaarden voor bedrijven die gebruik maken van de energiesteun. Elke onderneming die steun ontvangt:
  • is verplicht om minstens 5 jaar in Vlaanderen/Vlaams vestiging(en) actief te blijven;
  • mag tot het einde van 2023 geen dividenden uitkeren;
  • mag niet meer dan 35 procent van het personeel op tijdelijke werkloosheid hebben geplaatst voor de periode waarvoor zij steun ontvangt;
  • moet een energiebeleidsovereenkomst (EBO) ondertekenen, waardoor zij zich ertoe verbindt haar energieverbruik te verminderen en de voorwaarden na te leven.

Op hoeveel steun kan jouw onderneming rekenen?

Er zijn 3 steuncategorieën waarbinnen jouw onderneming kan vallen. De hoeveelheid steun die je krijgt, is hiervan afhankelijk.
 
Categorie Subsidie Beperkingen
A = ondernemingen in het algemeen 25% van de in aanmerking

komende meerkost

- Het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van het operationeel verlies van het vierde kwartaal 2022

- Het maximale steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt € 500.000

B = energie-intensieve ondernemingen 30% van de in aanmerking
komende meerkost

- Het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van het operationeel verlies van het vierde kwartaal 2022.

- Het maximale steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt € 4.000.000.

C = energie-intensieve ondernemingen die actief zijn in één of meer bijzonder getroffen (sub)sectoren 35% van de in aanmerking
komende meerkost

- Het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van het operationeel verlies in de steunperiode.

- Het maximale steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt € 7.500.000.

 
Kort samengevat verschilt het steunbedrag dus van 25% tot 35% van de in aanmerking komende meerkosten voor gas en elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022.
 
Let op! Deze steunplafonds gelden alleen op ondernemings- en groepsniveau. Voor bedrijfstakken is de maximale steun beperkt tot 75% van de steunplafonds op ondernemings- en groepsniveau.

Hoe aanvragen?

De indieningsperiode voor energiesteunaanvragen wordt verlengd. Dien vóór 28 februari 2023 om 12u jouw aanvraag in via de roze knop op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun .
 
Zit je met bijkomende vragen of wens je een analyse van jouw specifieke situatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een PIA-kantoor in jouw buurt. Wij helpen je graag verder.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak