Nieuws

Share

Naleving van het WVV

De nieuwe (zij het niet zo nieuwe) Code voor vennootschappen en verenigingen is sinds 1 mei 2019 van kracht. Dit betekent dat elke vennootschap die na deze datum wordt opgericht, aan de nieuwe wettelijke bepalingen moet voldoen. Voor vennootschappen die reeds vóór deze datum bestonden, zijn de regels anders:

  • Sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende en aanvullende bepalingen van de WVV van rechtswege van toepassing op deze vennootschappen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bvba sinds deze datum als een bv moet worden beschouwd

 

  • Vanaf de eerste wijziging van de statuten na deze datum, is het verplicht de bepalingen van de statuten die niet in overeenstemming zijn met de WVV te wijzigen. In het onderstaande voorbeeld zou dit betekenen dat in de statuten uitdrukkelijk wordt vermeld dat de vennootschap een bv is.

 

  • Deze statutenwijziging mag niet plaatsvinden na 31 december 2023, anders kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van de niet-naleving van de nieuwe wetgeving. Het bovenstaande voorbeeld van de vennootschapsvorm is misschien triviaal, maar er kunnen zich andere, belangrijkere gevallen voordoen.

 

 

Met het oog op de rechtszekerheid is het dus van essentieel belang dat de Code wordt nageleefd, anders kunnen zich onverwachte gevolgen voordoen (ongeldigheid van bepaalde besluiten, aansprakelijkheid van bestuurders, ...).

Typisch voor bv's zijn hier enkele belangrijke veranderingen, naast terminologische veranderingen (verandering van bvba in bv, verandering van de naam van de managers in "bestuurders"):

  • Het begrip kapitaal zal verdwijnen en zal worden beschouwd als niet-beschikbaar aandelenkapitaal.
  • Door het verdwijnen van het kapitaal is er nu ook meer flexibiliteit met betrekking tot de verdeling van de rechten van de aandeelhouders, alsmede de mogelijkheden om aandelen uit te geven of over te dragen.
  • En zo verder.

 

Voor de wijziging van de statuten is de tussenkomst van een notaris vereist. Naarmate de termijn van 31 december 2023 nadert, zullen hun diensten het waarschijnlijk steeds drukker krijgen met dit soort verzoeken. Om het zekere voor het onzekere te nemen, kan je dus best niet tot het laatste moment wachten.

Het is ook raadzaam van deze gelegenheid gebruik te maken om eventuele andere wijzigingen aan te brengen die in jouw geval noodzakelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld door je doel aan te passen indien sommige van je activiteiten zijn gewijzigd, of door het oude kapitaal van je bv om te zetten in beschikbare reserves, enz.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak