Nieuws

Share

Lenen aan of bij de vennootschap, goed om weten …

Jaarlijks legt de belastingdienst de referentierentevoeten vast welke fiscaal moeten worden gerespecteerd zodat er geen sprake is van een te belasten voordeel van alle aard.

In het KB van 24 januari 2021 zijn onlangs de nieuwe tarieven bekendgemaakt over inkomstenjaar 2020 en aanslagjaar 2021. We geven je een overzicht:

  • Hypothecaire lening verstrekt door de onderneming – vaste rente
En gewaarborgd door een gemengde levensverzekering 1,41%
Overige hypothecaire kredieten 1,36%
  • Hypothecaire lening verstrekt door de onderneming – variabele rente

Referte index i.f.v. looptijd                        actueel negatief …

  • Niet hypothecaire lening met vaste looptijd (ifv looptijd) – vaste rente
Autofinanciering 0,04% maandelijks lastenpercentage (ca 0,9 a 1%/jaar)
Andere 0,11% maandelijks lastenpercentage (ca 1,3 a 2,6%/jaar)
  • Niet hypothecaire lening, zonder vaste looptijd

Aangemerkt als kaskrediet: 10,20% …

Kortom: ga je een financiering aan bij de eigen vennootschap, dan is het verstandig om even na te gaan hoe je dat vormgeeft.

Omgekeerd, sinds 2020 is het niet langer zo dat je bovenstaande tarieven zonder meer kan toepassen indien je zelf privé geld ter beschikking stelt aan de eigen vennootschap. Ook daar voorziet de fiscale wetgever sinds 2020 immers in een ‘maximale’ referentierentevoet.

  • Niet hypothecaire lening, zonder vaste looptijd

Aangemerkt als krediet: 4,06%  

  • Andere kredietvormen                    ‘marktconforme rente’

Merk verder op dat in laatste geval rekening moet worden gehouden ook met een tweede drempel, in de mate dat de door je als bestuurder/aandeelhouder/… ter beschikking gestelde gelden meer bedragen dan de belaste reserves van de onderneming bij het begin van het boekjaar, plus het effectief gestort kapitaal van de vennootschap bij het einde van het boekjaar. 

Verstandig dus om ook hier even te kijken naar de fiscaal meest gunstige werkwijze.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak