Nieuws

Share

Hervormde Vlaamse registratierechten van 12 %: is er een alternatief voor de vastgoedbelegger?

Sinds 1 januari 2022 zijn de Vlaamse registratierechten hervormd. In een eerder artikel zagen we al dat ze verlaagd zijn voor wie een enige eigen woning in volle eigendom koopt in het Vlaamse Gewest. Als het echter niet gaat om de enige eigen woning die je zelf zal betrekken, gaan de registratierechten omhoog van 10 % naar 12 %. De bedoeling hiervan is de druk die investeerders leggen op de woningmarkt, met prijsstijgingen tot gevolg, te doen afnemen.

Is er voor investeerders in residentieel vastgoed een alternatief voor die 12 %? Investeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest misschien?  

Wanneer je een huis of grond koopt in dat gewest, betaal je echter meer registratierechten, namelijk 12,5 %. Sinds 1 januari 2017 is er een woningabattement van 175.000,00 € (maximaal fiscaal voordeel van  21.875,00 €). Een abattement is een vermindering van de belastbare grondslag of berekeningsbasis (meestal de verkoopprijs) voor het registratierecht.

Dat is evenwel aan een reeks voorwaarden gekoppeld. Zo moet de koper een natuurlijke persoon zijn. Investeren met je vennootschap komt bijgevolg niet aanmerking. Ook moet de woning gedurende vijf jaar als hoofdverblijfplaats dienen en in volle eigendom verworven zijn. Tevens moet het de enige woning zijn en mag de aankoopprijs of grondslag voor de registratierechten maximum 500.000,00 € bedragen.

Kortom, niet echt een alternatief. Investeren in het Waals Gewest dan misschien?

Ook hier bedraagt het registratierecht 12,5 %. Er is een lager tarief voor sociale woningen maar dat is niet toepasselijk voor vastgoedinvesteerders. Daarnaast is er nog een verlaagd tarief van 6 % (of 5 % bij aankoop met bepaalde kredieten) voor bescheiden woningen. Maar dat geldt natuurlijk alleen voor woningen met een beperkt kadastraal inkomen (van 745,00 € tot 1.045,00 € in functie van het aantal kinderen ten laste), waarbij de belastbare grondslag (verkoopprijs) eveneens beperkt is tot bepaalde plafonds (van 157.087,20 € tot 231.122,65 €). Evenwel is er de voorwaarde dat de koper zelfs geen minimaal deel in een ander onroerend goed dat dient voor bewoning mag bezitten.

Kortom, evenmin een alternatief. Investeren in het buitenland dan?

In Frankrijk verschillen de registratierechten (“droit d’enregistrement”) van streek tot streek en gaan ze van 5 tot 6%. Alle kosten inbegrepen (ook notariskosten) wordt dat 7 à 8%.

In Spanje variëren die rechten (“Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos juridicos documentados”) ook van regio tot regio en bedragen ze 8 à 10 %. Alle kosten inbegrepen komt men uit op 12 à 14 %.

Maar natuurlijk komt er bij buitenlands vastgoed nog wat meer kijken eens de aankoop gebeurd is (zoals in België overigens ook!). Doorgaans zijn er jaarlijkse, al dan niet, lokale belastingen. Veel landen kennen ook een meerwaardebelasting op de latere verkoop van onroerend goed met een meerwaarde, ook Frankrijk en Spanje. Gelukkig zijn er wel meestal dubbelbelastingverdragen tussen België en die landen zodat u niet of nauwelijks nog een keer in België belast wordt.

Ook mag niet vergeten worden dat allerlei “Belgische” fiscale constructies (bv. gezamenlijke aankoop door ouders en hun kinderen met een combinatie van vruchtgebruik en naakte eigendom) niet zomaar  toepasbaar zijn maar gewoonlijk wel een soort equivalent kennen in het buitenland.

Globaal genomen is een aankoop in het buitenland, zeker in combinatie met wat eigen gebruik (en dus genot), zeker het overwegen waard. Je vertrouwenspersoon bij Fidiaz helpt je graag verder!

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak