Nieuws

Share

Heeft je aannemer schulden bij RSZ of fiscus?

Ondernemingen en zelfstandigen die een beroep doen op een aannemer voor bouwwerkzaamheden, moeten controleren of de betrokken aannemer geen schulden heeft bij de RSZ of fiscus. Is dat wel het geval, dan is er een inhoudingsverplichting. Via de link https://www.checkinhoudingsplicht.be kan je gemakkelijk nagaan of zo’n inhouding nodig is.

Jijzelf en je aannemer

Je bent verplicht na te gaan of je tegenpartij schulden heeft bij de RSZ of de fiscus als je één van de volgende werkzaamheden laat uitvoeren:

- werken in onroerende staat (met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land-, tuin- en bosbouw)

- de levering van stortklaar beton

- bepaalde bewakings- of toezichtsdiensten (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 17 juli 2013), en

- werken in de vleessector.

“Jij” bent in dat geval een onderneming of een zelfstandige. Particulieren die werken laten uitvoeren aan een onroerend goed dat enkel gebruikt wordt voor privé-doeleinden, hebben geen inhoudingsplicht.

Inhoudingsplicht

In feite gaat het om twee aparte regelingen… Eentje voor de fiscale schulden en eentje voor de RSZ-schulden. Stel je vast dat je aannemer schulden heeft bij de FOD Financiën (en dat kunnen zowel fiscale, als niet-fiscale schulden zijn), dan moet je 15 % van het te betalen factuurbedrag (exclusief btw) inhouden. Je moet dat bedrag doorstorten aan de FOD Financiën.

Als er sociale schulden zijn, moet je zelfs 35% doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Check je inhoudingsplicht

Hoe weet je of je aannemer schulden heeft? De FOD Financiën en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid sloegen daarvoor de handen in elkaar. Op de website https://www.checkinhoudingsplicht.be kan je aan de hand van het ondernemingsnummer van de aannemer nagaan of er effectief schulden zijn.

Als er geen schulden zijn – je krijgt een groen schermpje –, dan download je een attest van consultatie van inhoudingsplicht. De geldigheidsduur van dat attest is beperkt tot de datum die erop vermeld staat (in principe is dat tot de laatste donderdag van de maand).
Betaal je de factuur ten laatste op die datum, dan moet je niets inhouden. Zal je de factuur pas later betalen, dan moet je de website opnieuw raadplegen.

Krijg je echter een rood schermpje op het fiscale of het RSZ-luik, of op beide luiken, dan moet je inhouden. Zoals gezegd moet je in dat geval 35% van het factuurbedrag (excl. btw) doorstorten als er RSZ-schulden zijn. Zijn er schulden aan de FOD Financiën, dan moet je 15% van het te betalen bedrag (excl. btw) doorstorten.

Bij de fiscale schulden moeten we nog een nuance aanbrengen : als je op de dag van raadpleging tóch wil betalen, dan zijn er twee mogelijkheden:

Is het factuurbedrag kleiner dan 7.143 euro (exclusief btw), dan moet je 15% inhouden.

Is het factuurbedrag groter dan of gelijk aan 7.143 euro, dan kan de aannemer een attest met het bedrag van zijn schuld opvragen. Als je tijdens de 20 dagen dat dit attest geldig is, betaalt, en het bedrag van de schuld op het attest is kleiner dan 15% van het te betalen bedrag (exclusief btw), dan mag je de inhouding beperken tot het bedrag dat voorkomt op het attest. Is het groter, dan moet u 15% inhouden.

Sancties

Om je ‘aan te moedigen’ om deze inhoudingsplicht na te leven, zijn er ook sancties, en die zijn best pittig. Als je de inhouding niet doet, riskeer je:

- een administratieve geldboete gelijk aan het dubbel van het bedrag dat had moeten worden ingehouden en doorgestort; 

- hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de fiscale en niet-fiscale schulden van de aannemer tot 100% van het factuurbedrag.

Hoewel de inhoudingsverplichting voor de fiscale en sociale schulden van de aannemer al lang bestaat, lijkt het toch nodig om te blijven waarschuwen voor de gevolgen van een onvolledige administratie. Als je de aannemer met sociale en fiscale schulden toch 100% betaald hebt, riskeer je een boete van twee keer 15% + 35% van het factuurbedrag. Bovendien loop je het gevaar om nog eens op te draaien voor de schulden van de aannemer ten bedrage van 100% van de factuur.  

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak