Nieuws

Share

Forfaitair voordeel elektriciteit en verwarming niet langer interessant

Vroeger kon je als bedrijfsleider genieten van een forfaitair voordeel voor uw persoonlijke verwarmings- en elektriciteitsuitgaven via de vennootschap. Volgens die regeling moest u geen belastingen betalen op het effectieve voordeel. Sinds 1 januari 2022 heeft de regering besloten het toepassingsgebied te beperken tot een pakket waar naast energie ook gratis bewoning in moet zitten. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan betaal je nu een pak meer belastingen.

 

Forse beperking van het voordeel

Het “forfaitaire voordeel alle aard” bestond eruit dat je elektriciteits- en verwarmingsfacturen kon laten betalen door de vennootschap of het bedrijf. Je werd dan niet belast op het werkelijke bedrag van de energiefactuur, maar enkel op een forfait. Dit was dan voordeliger zo lang de belasting op de energiefactuur meer betrof dan die op het forfait. Een voordeel dat voor woningen zonder zonnepanelen bijna altijd toegepast kon worden. Sinds 1 januari 2022 is dit niet langer het geval, er bestaan nu nieuwe voorwaarden om van dit fiscaal voordeel te genieten. Om nog aanspraak te maken op het voordeel, dient de werkgever of het bedrijf gratis een woning ter beschikking te stellen. Indien dit niet het geval is, zal je belast worden op het werkelijk genoten voordeel en niet langer op het voordelige forfait.

 

Geen energiekosten in het cafetariaplan

De regering voerde deze nieuwe regelgeving in om te vermijden dat werknemers hun persoonlijke energiekosten zouden integreren in het cafetariaplan. Een jammere zaak, want om loonpakketten flexibel te maken had dit een mooie oplossing geweest. De maatregelen reiken zelfs nog verder, zo kan nog maar een minderheid genieten van de fiscale optimalisatie van elektriciteit-, gas- en stookolie-uitgaven.

 

Geen overgangsregeling!

Er is geen overgangsregeling voorzien voor deze inperking van het voordeel. Dat betekent dat wie voor 2022 de elektriciteits- en verwarmingskosten via zijn of haar bedrijf betaalde en dit zo wou blijven doen, onmiddellijk onder nieuwe regelgeving valt. Het is dus belangrijk om je dossierbeheerder te contacteren om te kijken welk alternatief er bestaat voor het wegvallen van dit forfaitair voordeel alle aard.

Indien je wel verblijft in een woning die ter beschikking gesteld werd door het bedrijf, dan kan je gewoon blijven genieten van het voordeel alle aard. Ten opzichte van vorig jaar zijn de bedragen enkel geïndexeerd en verschilt het belastbaar voordeel nog steeds naargelang de functie.

 

 

 

 

Verwarming

Elektriciteit (losstaand van verwarmingsdoeleinden)

Leidinggevend personeel en bedrijfsleider

€ 2.130/jaar

€1.060/jaar

ANDEREN

€960/jaar

€480/jaar

 

 

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak