Nieuws

Share

De hervorming van uw wettelijk pensioen: bent u op de hoogte?

“Het wettelijk pensioenbedrag voor zelfstandigen wordt opgetrokken naar 50%”. Een boodschap van de fiscus die maar op matig gejuich werd onthaald. Natuurlijk is dit een goede zaak voor uw wettelijk minimumpensioen als zelfstandige. Maar het is heel wat minder positief voor uw aanvullend pensioen. Wat verandert er voor uw vennootschap en aan de berekening van uw extralegaal pensioenkapitaal? Lees het hieronder.

Extralegaal pensioenkapitaal of aanvullend pensioen

Al enige tijd kan u als bedrijfsleider uw vennootschap laten bijdragen tot de aanvulling van uw wettelijk pensioen. Hierbij stort u een premie groepsverzekering of een premie individuele pensioentoezegging (IPT). Dit heet uw aanvullend pensioen.

De 80%-regel

Storten voor een extra pensioen vanuit de vennootschap is een goede zaak. Deze premies zijn namelijk aftrekbaar als beroepskost áls u de 80%-regel naleeft. Deze grens van 80% bepaalt dat uw wettelijk en aanvullend pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van uw laatste normale bruto jaarbezoldiging. Overschrijdt u deze grens wel? Dan is uw gestorte premie niet langer aftrekbaar als beroepskost.

Wettelijk pensioen

Als bedrijfsleider kon u tot eind 2020 uw wettelijk pensioenbedrag ramen op 25% van de bruto jaarbezoldiging. Voor medewerkers was dit vastgelegd op 50%. Midden 2021 werd beslist om het wettelijk pensioen voor bedrijfsleiders op te trekken naar het niveau van de medewerkers.

Dit lijkt mooi meegenomen, maar is dat ook zo? Stel: u behoudt uw huidig maximaal berekend aanvullend pensioen en uw wettelijk pensioen stijgt naar 50%. Dan zal u de 80%-grens onvermijdelijk overschrijden. Uw gestorte premie zal dus niet langer aftrekbaar zijn als beroepskost.

Het gevolg? Uw wettelijk pensioen stijgt, dus uw aanvullend pensioen zal aanzienlijk moeten dalen om onder de 80%-grens te blijven. En zo dus ook uw fiscale aftrekbare premie, die u in rekening kan brengen in uw vennootschap.

Als jongere bedrijfsleider bent u het hardst getroffen door deze hervorming. Tijdens uw toekomstige activiteitsjaren zal u kunnen bouwen aan een hoger wettelijk pensioen. Anderzijds wordt de opbouw van uw aanvullend pensioenkapitaal via de vennootschap zwaar ingeperkt.  

De nieuwe berekeningswijze

Vanaf 1 januari 2021 moet het wettelijk pensioen proportioneel bepaald worden in de berekening van de 80% grens. Dat houdt in dat voor de jaren:
– vóór 1 januari 2021, waarin u een vennootschap had, 25% de vuistregel is.
– vanaf 1 januari 2021, waarin u een vennootschap had, 50% de vuistregel is.

De nieuwe berekeningswijze gaat retroactief in vanaf aanslagjaar 2022.

Onderneem actie

Een herberekening van uw maximaal aanvullend pensioenkapitaal is onvermijdelijk. Stap dus naar uw Fidiaz-expert in de buurt en bekijk samen hoe u de volledige fiscale aftrek van de premie in uw vennootschap kan behouden.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak