Nieuws

Share

Btw in de (para)medische sector: wij wijzen u de weg door alle nieuwe wijzigingen en verduidelijkingen

Sinds 1 januari gelden de nieuwe btw-regels voor de (para)medische sector. Toch zijn er op 22 juni reeds heel wat nieuwe wijzigingen en verduidelijkingen doorgevoerd. Hoe je het ook draait of keert: btw blijft dé materie waarin de uitzonderingen via verschillende circulaires de regel worden. Het is dan ook logisch dat er bij de (para)medische zorgverleners vragen ontstaan. Ziet u door het bos de bomen niet meer? Wij hebben heel wat btw-specialisten die u graag een antwoord op uw vragen biedt.

De btw-vrijstelling: de nieuwe circulaire 2022/C/61 beantwoordt al uw vragen.

Sinds 1 januari 2022 geldt dat de hoedanigheid van de medische zorgverlener niet langer bepalend is om te kunnen genieten van de btw-vrijstelling. Deze vrijstelling is alleen nog van toepassing voor ingrepen en behandelingen met een therapeutisch doel. Deze informatie kon u reeds lezen in onze update over btw-vrijstellingen voor de (para)medische zorg. Door de vele vragen die hierrond onstonden, voelde de btw-administratie zich geroepen om een nieuwe circulaire, 2022/C/61, te publiceren. In een eenvoudige FAQ worden al uw vragen van de afgelopen maanden beantwoord. Wordt de podologische zooltherapie beschouwd als een behandeling met therapeutisch doel? Zijn de diensten verricht door een controlearts vrijgesteld van btw? U hoeft niet verder te zoeken. Het staat in de nieuwe circulaire 2022/C/61. Raadpleeg en/of download de PDF hieronder.

Circualire 2022C61.pdf 

De gespecialiseerde voetverzorgers: meteen een aanvulling op de nieuwe circulaire.

Door de verduidelijking over de gespecialiseerde voetverzorgers, die kort na de circulaire 2022/C/61 gepubliceerd werd, wordt de vluchtigheid van de btw-wetgeving bewezen. Deze aanvulling omvat de voorwaarden waaraan u moet voldoen om uzelf een beoefenaar van gespecialiseerde voetzorg te mogen noemen. Bij een Belgische onderwijsinstelling voor de opleiding ‘gespecialiseerde voetzorg’, moet u een certificaat behaald hebben. De opleidingscentra van Syntra en de Waalse variant IFAPME werden hier tot voor kort niet voor erkend. De personen die de opleiding ‘Gespecialiseerde voetzorg’ volgden, kwamen dus niet in aanmerking als vrijgestelde belastingplichtige. Na overleg met de sector heeft de FOD Financiën beslist om de opleidingen van Syntra en IFAPME wél te erkennen. Vanaf 1 juli 2022 zijn de gespecialiseerde voetverzorgers dus wel vrijgesteld van btw voor therapeutische diensten in de uitoefening van hun beroep of praktijk.

Samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen

Voor de medische sector heeft het laatste btw-nieuws betrekking op de verschillende samenwerkingsverbanden die in de zorg zijn ontstaan. Met het oog op een kwaliteitsvolle zorg, neemt het aantal samenwerkingsverbanden tussen de zorginstellingen toe. In de praktijk zijn de btw-handelingen, die in dit kader worden verricht, vaak heel technisch. Hierdoor groeit het aantal vragen uit de zorgsector. Daarom heeft de btw-administratie de nieuwe circulaire 2022/C/61 gepubliceerd. De circulaire uit 2012 wordt dus vervangen, maar de essentie ervan blijft wel hetzelfde. In de praktijk zal er daardoor geen impact zijn op de bestaande samenwerkingsverbanden. De nieuwe circulaire beperkt zich tot het toelichten van een aantal btw-vrijstellingen. Zo wordt de btw-vrijstelling voor medische verzorging en ziekenhuisverpleging besproken. Verder komen ook de leveringen van goederen en diensten die verbonden zijn met maatschappelijk werk en de sociale zekerheid komen aan bod.

Ondanks al deze extra info van de btw-administratie blijft de btw-materie voor velen heel technisch en onduidelijk. Er worden dan ook voor zowel de btw-vrijstellingen als voor de samenwerkingsverbanden nog veel verduidelijkingen verwacht. Heeft u vragen of zijn er zaken onduidelijk? Onze btw-specialisten hebben de nodige kennis van de (para)medische sector en helpen u met plezier verder.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak