Nieuws

Share

6% btw voor renovatie: sinds 1 januari 2022 geen btw-attest meer nodig

Voortaan kan je werken aan een gebouw laten uitvoeren door een aannemer tegen slechts 6% btw. Terwijl er vroeger een btw-attest getekend moest worden waarin u verklaarde te voldoen aan bepaalde voorwaarden, wordt het attest sinds 1 januari 2022 vervangen door een verklaring op de factuur.

 

Wat moet je weten?

  • Om aanspraak te maken op de 6% btw-regeling, moet het gebouw minstens tien jaar oud zijn en na de werken voor meer dan 50% als privéwoning dienen.
  • Vanaf 1/1/2022 volstaat volgende verklaring op de factuur:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan een schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer”.

  • Tot 30 juni 2022 heeft u de keuze tussen het ondertekenen van een attest of een verklaring op de factuur. Vanaf 1 juli 2022 zal de verklaring op factuur verplicht zijn om aan 6% btw te kunnen renoveren.

Deze standaardverklaring mag vanaf 1 januari 2022 toegepast worden bij de opmaak van facturen. De klant heeft vervolgens een termijn van één maand om de toepassing van het verlaagd btw-tarief te betwisten. Deze nieuwe regeling legt de verantwoordelijkheid voor de correct toepassing van het verlaagd tarief dus volledig bij de afnemer.

 

Bron: wet van 27/12/2021 houdende diverse bepalingen inzake btw, BS 31/12/2021

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak