Europees Sociaal fonds (ESF)

Europees Sociaal fonds (ESF)

Wat is het ESF?

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Dit gebeurt op verschillende niveaus:

  • Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie.
  • Het ESF stimuleert organisaties om innoverend en transnationaal te werken.
  • Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan.

Het ESF heeft daarbij steeds speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap.

Het ESF ontvangt zowel middelen van de Europese Unie als van de Vlaamse overheid. De Vlaamse afdeling van het ESF verdeelt deze middelen in de vorm van subsidies onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.

Hoe projectsteun aanvragen?

U bent van plan het personeelsbeleid in uw onderneming te optimaliseren, specifieke HR-projecten te organiseren of uw werknemers te begeleiden bij hun verdere loopbaanontwikkeling? Dan kan u uw plannen in een dossier verwerken en dit dossier indienen bij het ESF. Er zijn verschillende organisaties die u kunnen assisteren bij het opstellen van uw projecten en het indienen van uw subsidiedossier.

Het ESF zal uw dossier beoordelen. Bij een gunstig advies wordt een deel van de projectkosten terugbetaald in de vorm van subsidies. De grootte van de subsidies verschilt naargelang de het dossier.

Het ESF en BlueGround

BlueGround en de holding 2BConnect voeren momenteel een ESF project uit. Het Europees Sociaal Fonds geeft ons financiële steun, in de vorm van een subsidie, om ons HR-project: ‘the future belongs to those who prepare for it today’ te realiseren.

Met dit project willen we onze medewerkers een betere begeleiding geven bij enerzijds de startfase en anderzijds bij de implementatie van steeds veranderende werkprocessen. Het HR project focust tevens op een open communicatiebeleid met diverse overlegstructuren, een verlaging van werkdrukte, een transparant verloningssysteem en een stimulans van persoonlijke ontwikkeling van medewerkers mits duidelijke doorgroeimogelijkheden. Dit project loopt tot eind juli 2020.

Meer info

U vindt uitgebreide informatie op de website van het ESF. Bent u geïnteresseerd om zelf een project in te dienen? Als cliënt van BlueGround kan u altijd contact met ons opnemen voor meer info en toelichting. Wij helpen u graag verder.

Faites grandir votre entreprise.

Fidiaz guide et conseille depuis plus de 48 ans déjà des entreprises et des entrepreneurs sur le plan de la comptabilité et de la fiscalité. Découvrez notre valeur ajoutée pour votre entreprise.

Planifiez un rendez-vous